نگاهی اجمالی بر مطالب روانشناختی
 شرح حال روانپزشکی

شرح حال روانپزشکی:

اولین و مهمترین قدم یک روانشناس و روانپزشک  در تشخیص بیماری روانی انجام مصاحبه تشخیصی است،« هدف از مصاحبه تشخیصی ، جمع آوری اطلاعاتی است که به معاینه کننده کمک می کند تشخیص گذاری نماید» این جمله دقیقاً و صریحاً از خط اول فصل اول کتاب چکیده روانپزشکی کاپلان و سادوک انتخاب شده است که نشان دهنده ی اهمیت زیاد این مطلب در حیطه ی تشخیص گذاری است.

با توجه به اهمیت مصاحبه ی تشخیصی ، گرفتن شرح حال روانپزشکی هم که منجر به بدست آمدن اطلاعات در خور توجه می شود اهمیت خاص خود را پیدا می کند.

شرح حال روانپزشکی شامل 7 محور اصلی می باشد که به شرح زیر می باشد:

. تعین هویت   A

. شکایت عمده  B

. سابقه بیماری فعلیC

. سابقه روانپزشکی قبلیD

. سابقه طبیE

. سابقه خانوادگیF

. سابقه شخصیG

شرح حال روانپزشکی شامل موارد زی ربط هم می باشد که به طور کامل در زیر توضیح داده خواهد شد.

.تعیین هویتA

1- همیشه :سن،جنس

2- وقتی مناسبت دارد:شغل،قومیت،وضعیت تاهل،مذهب و ...

.شکایت عمدهB

با عین کلمات بیمار،دلیل بستری شدن یا مشاوره را جویا می شویم.

 .سابقه بیماری فعلی                                                            C

1-دوره فعلی کی و چگونه شروع شد.

2-پیشرفت علائم با گذشت زمان چگونه بوده است.

3-درمان های انجام گرفته تا کنون.

. داروها: انواع،دوزها،پاسخ،اثرات جانبی،مراعاتa

. درمان ها: انواع،دفعات،مزایای درک شدهb

4-مصرف فعلی الکل و داروها.

. سابقه روانپزشکی قبلیD

1-فهرست زمانی دوره ها و علائم قبلی(با درمان یا بدون آن)،شروع از نخستین دوره و پیشرفت تا آخرین دوره.

2-توصیف علائم.

3-عوامل تسریع کننده احتمالی.

4-درمان ها و پاسخ قبلی، مثل سابقه بیماری فعلی((بهترین پیش بینی کننده پاسخ درمانی آتی پاسخ درمانی قبلی است))

5-بستری شدن در بیمارستان: تاریخ بستری شدن، دلایل پذیرش، درمان ها و پاسخ ،طرح های پس از ترخیص، رعایت درمان وپیگیری.  

. سابقه طبیE

1-اختلالات طبی و درمان های قبلی.

2-بیماری های عمده و درمان های قبلی.

3-بستری شدن در بیمارستان.

4-سابقه جراحی.

. سابقه خانوادگیF

1-اعضاء فعلی خانواده :سن و جنس

2-اعضاء خانواده واجد علائم یا اختلال روانی- سوابق درمانی

. سابقه شخصیG

هدف از اخذ شرح حال شخصی عبارت است از1) شرح رخدادهای قابل ملاحظه در طول زندگی بیمار به خصوص آنهایی که ایجاد علائم روانی نموده یا آنهایی را که تشدید کرده است، و 2) توصیف تغییر در فعالیت کارکردی در طول زمان.

ندرتاً ضرورت می یابد که تمام موارد زیر در مورد تمام بیماران توصیف شود:

1- تولد و شیرخوارگی- مصرف دارو در دوره حاملگی(توسط مادر)، عوارض پس و پیش از زایمان ، مزاج ، راه رفتن و تکلم.

2-کودکی- کنترل روده و مثانه، تحمل جدایی، دوستی ها، مدرسه، فعالیتهای خارج از برنامه.

3-نوجوانی- شروع بلوغ، روابط با همتاها، دوستیابی و سکس، مصرف دارو، اهداف شغلی، آموزش، کار و برنامه های فوق برنامه.

4-بزرگسالی- ازدواج و سایر روابط عاشقانه،سابقه فعالیت جنسی، سابقه شغلی، سابقه خدمت نظامی، مصرف الکل و دارو، تجربه زندان، علائق غیر شغلی (( معمولاً درخواست از بیمار که فعالیتهای یک روز معمولی خود را شرح دهد مفید است.))

|+| نوشته شده توسط سحر شیرازی در جمعه بیست و سوم تیر ۱۳۹۱  |
 
 
بالا